Nieuws

VAR en DBA
 
De afschaffing van de VAR wordt uitgesteld tot 1 april 2016, daarna komt er een overgangsperiode die duurt tot 1 januari 2017.
 
De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) moet schijnzelfstandigheid bestrijden. De VAR wordt afgeschaft en de belastingdienst geeft vooraf een oordeel aan opdrachtgevers en -nemers of er sprake is van een verkapt dienstverband. 
 
Detailgegevens geautomatiseerd kassasysteem bewaren
 
In een recent arrest heeft de Hoge Raad benadrukt dat ook de detailgegevens van een geautomatiseerd kassasysteem in beginsel onder de bewaarplicht vallen. Immer, met behulp van deze gegevens kan de volledigheid van de verantwoording van de omzet worden geverifieerd en ze kunnen ook van belang zijn voor de belastingheffing. Sommige kassasystemen kunnen een beperkt aantal orders bewaren. Dit kan tot problemen leiden bij een controle. Check tijdig of uw (nieuwe) kassa systeem aan de juiste eisen voldoet.


Hoger kind gebonden budget

Vanaf 1 januari 2015 vereenvoudigt de overheid de bijdrage in de kosten van kinderen. Dit gebeurt via een hervorming van de regelingen die ouders financieel ondersteunen. Van de tien bestaande regelingen blijven er vier over: kinderbijslag, kind gebonden budget, kinderopvang-toeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De overige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen. De wijzigingen maken de regelingen eenvoudiger en zorgen ervoor dat werken meer loont. Een alleenstaande ouder krijgt via de Belastingdienst voortaan extra kind gebonden budget, als er geen sprake is van een toeslagpartner. De zogeheten alleenstaande ouderkop. Wat een toeslagpartner is, kunt u ook nagaan op www.toeslagen.nl met het hulpmiddel “Wie is mijn toeslagpartner”.

Btw 6% voor verbouw en herstel van woningen verlengd

Het verlaagde btw tarief voor verbouw en herstel van woninigen ouder dan 2 jaar wordt verlengd tot 1 juli 2015. Het gaat om het arbeidscomponent. Voor juiste toepassing neem contact met ons op.

Einde verhoogde vrijstelling schenkbelasting

De verhoogde vrijstelling eindigt op 31 december 2014. Mocht u hiervan gebruik willen maken, houdt dan rekening met deze uiterste datum.


Werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR)die in werking treedt per 1 januari 2015 is vereenvoudigd en tegelijkertijd versoberd. De werkgever hoeft nog maar 1x per jaar vast te stellen wat de verschuldigde belasting is voor de WKR. Wel wordt de vrije ruimte beperkt van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van het bedrijf.

Invoering IBAN rekeningnummer

Iedereen in Nederland krijgt een langer bankrekeningnummer en dit wordt ingevoerd op 1 februari 2014. Dit houdt verband met Sepa (Single Euro Payment Area, standaardiseren eurobetalingen in Europa). U kunt nu al voorbereidingen treffen als u bijvoorbeeld betalingen verwerkt via I-deal, batches verwerkt in uw bankprogramma, zaken doet met het buitenland en als uw klanten betalen via incasso's. Op
www.overopiban.nl vindt u wat u nodig heeft om de omschakeling soepel te laten verlopen. Als u factureert op papier, laat het nieuwe bankrekeningnummer alvast op de facturen drukken. Er zijn op internet diverse omnummerprogramma's in omloop waarmee u de vernieuwde bankrekeningnummers kunt opzoeken. 

Verplichting btw-nummer op uw site ?

Onlangs verschenen er berichten in het nieuws dat een onderneming verplicht was om het btw-nummer op de site te plaatsen. Later is dit genuanceerd en u kunt de informatie vinden op
www.belastingdienst.nl en zoek op: btw-nummer site.

Fiscus controleert actief privékosten op de zaak
De Belastingdienst houdt ondernemers scherp in de gaten als zij privé-uitgaven op de zaak boeken. Een recente proef van de fiscus onder  circa 360 ondernemers leverde aanzienlijke correcties op. Het totale bedrag dat de fiscus corrigeerde was 1,3 miljoen euro. Deze (voor de fiscus lucratieve) uitkomst leidt tot een grotere controle op de boekhouding van diverse ondernemers. De ondernemers kunnen geconfronteerd worden met een boete oplopend tot 100%.

Algemeen:


Eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen vanaf 18 tot 40 jaar:

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind in 1 jaar maximaal € 24.676 belastingvrij schenken. U mag maar 1 keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar. Voor 2013 kon dit verhoogd worden (bijv. bij aanschaf eigen woning) naar 51.407.

Vanaf 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning
tijdelijk verruimd naar € 100.000.

Vrijstelling voor schenkingen aan kinderen in 2013:

U mag aan uw kinderen en pleegkinderen elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Voor 2013 is dit € 5.141. Dit bedrag geldt per kind.

Omzetbelasting hoog tarief per 1 oktober 2012 naar 21 %:

Pas tijdig uw facturatie systeem, kassa, website en dergelijke aan. Voor prestaties die over de overgangsperiode lopen, kan het zijn dat de factuur dient te worden gesplitst met twee btw tarieven. Bij doorlopende prestaties (abonnementen, licenties) kan het zijn dat de 2% verhoging alsnog in rekening gebracht en aangegeven moet worden.  

 

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto:

De verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto is vanaf nu digitaal beschikbaar voor ondernemers en werkgevers op het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl 
U heeft een gebruikersnaam & inlogcode nodig.

Let op: Bij wijziging, zendt u dan tijdig de intrekking van de verklaring in. De verklaringen zien alleen op voorkoming van de bijtelling in de inkomstenbelasting. Voor voorkomen bijtelling omzetbelasting (2,7% / 1,5% van de cataloguswaarde): Sluitende kilometerregistratie met 0 km prive.

Vakantiedagen per 1-1-2012:

Wettelijke vakantiedagen moeten worden opgenomen binnen 6 maanden na afloop van jaar waarin ze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen vallen hier buiten en daarvoor geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

De minimumvakantie opbouw voor gezonde werknemers is hetzelfde als voor zieke werknemers. Een zieke werknemer bouwt vanaf 1-1-2012 over de gehele ziekteperiode vakantiedagen op.

 

Betalingskenmerk, aangifte of aanslagnummer opzoeken:

Klik hier